studio xaviera altena
Xaviera Altena

︎        ︎        ︎        ︎        ︎       ︎
Mark

ELTON JOHN | MOJO
-

2022 • MOJO

Custom artwork for Elton John’s farewell tour ‘Yellow Brick Road’, commisioned by MOJO. Personal gifted to sir Elton John, to celebrate his last tour.

All work on this website is owned by Studio Xaviera Altena, please do not copy or use without permission.